# Informace pro spotřebitele


Férový přístup, seriózní jednání a spokojený zákazník

Informace pro spotřebitele

Informace se týkají samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

 

Firma/jméno a příjmení:          Pavel Sokola

IČO:                                              702 45 690

Sídlo:                                            Mendelova 2938/3, Karviná – Hranice, 733 01

a)

Kontaktní údaje samostatného zprostředkovatele:

Adresa pro doručování:             Pavel Sokola, Mendelova 2938/3, Karviná – Hranice, 733 01

Telefon:                                         605 829 070, 608 174 900

E-mail:                                           pavel.sokola@email.cz

b)

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele je možné ověřit v registru vedeným Českou národní bankou přístupném na www.cnb.cz/cnb/jerrs. Registrační číslo mi nebylo přiděleno. Vyhledat samostatného zprostředkovatele je možné buď zadáním výše uvedeného IČO nebo jména a příjmení.

c)

Není poskytována rada podle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru v aktuálním znění.

d)

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být a nebude svázáno s jakoukoli doplňkovou službou.

e)

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru pobírá samostatný zprostředkovatel od poskytovatele odměnu, jejíž výše není doposud známa, ta se odvíjí od složitosti a výše úvěru. Skutečná částka bude uvedena v předsmluvních informacích, které spotřebitel obdrží v souladu s ust. § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění.

f)

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru samostatný zprostředkovatel od spotřebitele nepobírá odměnu. Samostatný zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele či třetí osoby.

g)

Spotřebitel je oprávněn vyžádat si u samostatného zprostředkovatele údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují samostatnému zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry samostatný zprostředkovatel zprostředkovává.

h)

Reklamace a stížnosti je možno uplatnit u samostatného zprostředkovatele v souladu s jeho interním mechanismem vyřizování stížností a to takto: v případě, že by klient měl výhrady k práci samostatného zprostředkovatele, tak může písemně nebo v elektronické podobě zaslat do emailové schránky zprostředkovatele (pavel.sokola@email.cz) svoji stížnost. Do 30 pracovních dnů bude vyrozuměn písemně o zhodnocení dané stížnosti a o možnostech sjednání nápravy, kdy primární je najít společnou dohodu s klientem v souladu se spravedlivým řešením.

i)

Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit také mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra.

Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou ww.finarbitr.cz, email finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz

j)

Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka.

Sídlo ČNB je na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz 

k)

Informace jsou na všech webech zprostředkovatele